Categorieën
In de pers

In Vrede – in de pers

Volkskrant★★★★
“In Vrede is een waardig en indrukwekkend stuk over de wonden die oorlog nalaat.”
“De vertelling heeft een mooi ritme, is sterk geacteerd en spannend vormgegeven.”

NRC ★★★★
“Op ingenieuze wijze vervlechten auteur Van den Bos en regisseur Eva Line de Boer de vele verhaallijnen.”
“Volwaardige voorstelling met verwijzingen naar de actuele vluchtelingenproblematiek.”

Dagblad van het Noorden ★★★★★
“Berg & Bos’ oorlogsverhaal golft naar climax in het nu”
“Ingenieus stuk”
“Mooi hoe geloofwaardig Alink en Jaspers in deze intrigerende voorstelling buiten hun werkelijke leeftijd spelen.”
“Laat dit je niet ontglippen.”

Haarlems Dagblad
“’In Vrede’ is poëtisch en licht van toon.”
“De tekst van Van den Bos is poëtisch en geraffineerd opgebouwd. Langzaam maar zeker komen de puzzelstukjes op hun plek te liggen. ‘In Vrede’ is een gedragen voorstelling, licht van toon, die laat zien hoe het verleden doorwerkt op het nu.”

Scenes ★★★★
“Verbonden door oorlog in prachtige mozaïekvertelling “
“In veelal fraai poëtische zinnen van Van den Bos wordt duidelijk hoezeer het verleden ook nog het heden domineert in het leven van mensen en wat een enorme worsteling dit tot gevolg kan hebben.”
“De meeste verhalen grijpen terug op 40-45, maar Nabil, fris gespeeld door de jonge Armand Rosbak, verwijst naar de strijd in Syrië. Ook de andere spelers, Annet Malherbe, Maurits van den Berg en Yara Alink zijn sterk.”

Over de regie van Eva Line de Boer: “uiterst inventieve compositie”

Meppeler Courant ★★★★★
“Fascinerende worsteling met de tijd”
“De werveling van heden en verleden, van hier en nu en daar en toen, van die oorlog daar naar die oorlog hier wordt hier uiterst simpel maar effectief in beeld gebracht. Het huis is als het ware één van de belangrijke personages.”
“Paul R. Kooij weet precies het delicate midden te houden tussen onbegrip en slachtofferschap. Ook de andere acteurs passen zich razendsnel keer op keer aan de vaak grote wisselingen in personage en in leeftijd aan.”

Theaterkrant – DeClaus Theatertekstkritiek
“Van den Bos toont niet alleen dat elke herinnering gekleurd is, maar ook dat wat we voor de waarheid houden, uiteindelijk alleen maar bestaat uit dat wat we elkaar vertellen. In dat wat verhuld blijft, gaan hele andere waarheden schuil.”